Κιτριές

Order:       
Properties
ea_kal1jpg_13312820194
 € 35.000
Πωλείται 1 στρέμμα στα Καλιανέικα, 300 μέτρα πάνω από τις Κιτριές. Είναι άρτιο και οικοδομήσιμο και καθαρό. Κτίζει 400 μέτρα σπίτι.
Category : Κιτριές
Type : Single Type for Sale
Καλιανέικα ♦ Μεσσηνία ♦ Greece

You are here: